Για τον Άλκη…
Φεβ 1 2023

Οι μαθητικές κοινότητες του σχολείου μας, ευαισθητοποιημένες σε όσα συμβαίνουν
στην κοινωνία, αρνούμενες να παραμείνουν σιωπηλές και αμέτοχες,
θυμούνται και θυμίζουν, αποτρέπουν και υπόσχονται..