Γ’ τάξη: “Σταματώ τις διακρίσεις- Αποδέχομαι τον Άλλο»
Φεβ 9 2024

Οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Γ΄τάξης στο πλαίσιο τού Εργαστήριου Δεξιοτήτων εκπόνησαν πρόγραμμα με θέμα τη Διαφορετικότητα και τον Αλληλοσεβασμό και τίτλο “Σταματώ τις διακρίσεις- Αποδέχομαι τον Άλλο: από τις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις στην πραγματική ζωή”. Οι συναντήσεις των εργαστηρίων ήταν βιωματικές. Στην αρχή τής κάθε συνάντησης έκαναν εισαγωγικές δραστηριότητες για να διευκολυνθεί η ομαδική διαδικασία. Αναπτύχθηκε μ΄ αυτόν τον τρόπο κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας, ανοιχτής και ειλικρινούς επικοινωνίας . Παράλληλα, διευκολύνθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών και ενισχύθηκε η αυτοεκτίμηση. Τα παιδιά επεξεργάστηκαν λογοτεχνικά βιβλία με ποικιλία στις αναπαραστάσεις διαφορετικότητας. Έκαναν δραστηριότητες εικαστικών, παιχνίδια ρόλων, δημιουργικής γραφής ώστε να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές οι οποίες αναγνωρίζουν, αποδέχονται και επωφελούνται από τη διαφορετικότητα, αντί να την αγνοούν ή να την αποκλείουν.