Κάνε τη σωστή κίνηση, Φωτοκύκλωση!
Φεβ 19 2024

Τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2023 οι μαθητές και μαθήτριες του Αρσακείου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης υποδέχτηκαν αρμόδιο εκπρόσωπο του φορέα «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ», ο οποίος παρουσίασε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης αποβλήτων και συγκεκριμένα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ο κ. Νικολαΐδης Γιώργος πραγματοποίησε μια εισαγωγική ενημέρωση για το θέμα της  Ανακύκλωσης και της ευρύτερης σημασίας αυτής για την προστασία του περιβάλλοντος  και της ανθρώπινης ζωής. Στη συνέχεια επικεντρώθηκε με τη βοήθεια ηλεκτρονικής προβολής στα ανακυκλώσιμα είδη/προϊόντα, που σχετίζονται με την Φωτοκύκλωση, στα σημεία συλλογής των αποβλήτων και στον τρόπο απόρριψης των ειδών αυτών στους ειδικούς κάδους συλλογής του φορέα.

Τα παιδιά μέσα από ερωτήσεις αλλά και παρακολούθηση εκπαιδευτικού υλικού παραγωγής του Φορέα συνειδητοποίησαν τους λόγους που δεν πρέπει οι παλιές ή άχρηστες οικιακές συσκευές να απορρίπτονται μαζί με τα λοιπά οικιακά απόβλητα, αλλά να ανακυκλώνονται, ώστε να ξαναγίνουν χρήσιμα υλικά για τον άνθρωπο.

Η Φωτοκύκλωση έγινε πράξη με την τοποθέτηση στον ειδικό κίτρινο κάδο από τα ίδια τα παιδιά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μικροσυσκευών, που δεν λειτουργούσαν πια και έφεραν από το σπίτι τους.

Η εκπαιδευτική δράση στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των παιδιών και αυριανών πολιτών, και στην εδραίωση της ανακύκλωσης αποβλήτων ως θετικής συμπεριφοράς και πράξης που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.