Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για το e-Twinning πρόγραμμα “In the Limelight!”
Νοέ 4 2019

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 το Αρσάκειο Γυμνάσιo Θεσσαλονίκης βραβεύθηκε με Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για το e-Twinning πρόγραμμα με τίτλο “In the Limelight!”, που υλοποίησε μέσα από το μάθημα των Αγγλικών. Το έργο είχε βραβευθεί νωρίτερα, στις 14 Οκτωβρίου 2019,  με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται από τις ΕΥΥ (Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης) των εκάστοτε χωρών συνεργατών σε εκείνα τα σχολεία των οποίων η εργασία, στο πλαίσιο μίας e-Twinning συνεργασίας, θεωρείται ποιοτική στη χώρα τους. Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται από την ΚΥΥ (Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης) που εδρεύει στις Βρυξέλλες, στα σχολεία που συμμετέχουν σε μία συνεργασία και τα οποία έχουν βραβευθεί με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας, ενώ παράλληλα τα έργα τους θεωρούνται «άριστα» από ευρωπαϊκή άποψη.

Το έργο μας, “In the Limelight!”, που έλαβε αρχικά την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας, καθώς διαπιστώθηκε ότι πληρούσε τα απαραίτητα κριτήρια, στη συνέχεια βραβεύθηκε και με την Ευρωπαϊκή ως διάκριση πανευρωπαϊκής εμβέλειας. Η βράβευση με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας υπογραμμίζει την τελειότητα της εργασίας των μαθητών μας στο συγκεκριμένο έργο eTwinning, καθώς έχει πλέον αναγνωριστεί ως έργο που κατέκτησε το υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το βραβευμένο με Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας  e-twinning έργο του σχολείου μας θα εμφανιστεί σε έναν ειδικό χώρο της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης στο www.etwinning.net.

Λίγες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Το έργο αυτό στο οποίο ιδρυτής ήταν το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης προσέλκυσε 23 ευρωπαϊκά σχολεία-συνεργάτες από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ουκρανία, την Πολωνία, την Τουρκία, τη Σερβία, τη Γεωργία και την Ελλάδα.

Στόχος του έργου ήταν η καλλιέργεια δημιουργικής επικοινωνίας μαθητών από διαφορετικά σχολεία της Ευρώπης και η ενασχόλησή τους με θέματα παγκόσμιας σημασίας που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν όπως οι κίνδυνοι της χρήσης του διαδικτύου, τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα και πιθανοί τρόποι επίλυσής τους, η τέχνη ως μέσο για  την ανταλλαγή των πολιτισμικών και πολιτιστικών στοιχείων ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και η φιλαναγνωσία.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν μαθητές/τριες της Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου, από τμήματα Αγγλικών στα οποία διδάσκει η καθηγήτρια κα Κατερίνα Κυριακίδου, η οποία ήταν και η συντονίστρια του έργου.