Απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας σε συνεργατικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning
Οκτ 12 2019

Στις 6 Οκτωβρίου 2019, το Αρσάκειο Δημοτικό Θεσσαλονίκης βραβεύτηκε με Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το e-Twinning συνεργατικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο “Write, Share and Have Fun” που υλοποίησε την προηγούμενη σχολική χρονιά στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος των αγγλικών στην Δ΄τάξη.

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά από κριτήρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της δράσης. Η ετικέτα ποιότητας είναι η απτή αναγνώριση στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και τα σχολεία για το υψηλό επίπεδο των e-Twinning δραστηριοτήτων τους. Στους μαθητές, προσφέρει μία ενίσχυση στην προσπάθειά τους, και στο σχολείο γενικότερα, μία δημόσια επιβεβαίωση της δέσμευσής του για την ποιότητα και την ειλικρίνεια σε μία Ευρωπαϊκή συνεργασία. Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται ονομαστικά σε εκπαιδευτικούς με άριστα έργα e-Twinning και δηλώνει ότι το έργο ανταποκρίνεται σε ένα ορισμένο επίπεδο ποιότητας στη χώρα τους. Στη συνέχεια μπορούν και οι εμπλεκόμενοι μαθητές να λάβουν την Ετικέτα Ποιότητας για Μαθητές, εφόσον ο συντονιστής εκπαιδευτικός τους λάβει την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Write, Share and Have Fun” συμμετείχαν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των αγγλικών τμημάτων της Δ’ τάξης και το συντονισμό του έργου έφερε η Καθηγήτρια Αγγλικών κ.Έλσα Πλακίδα.