Επιμορφωτικές δράσεις για την ελληνική γλώσσα στο Δημοτικό
Ιαν 22 2020

Το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 2η επιμορφωτική συνάντηση  για τους δασκάλους του Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης με θέμα “Γλώσσα και Γραμματική στησύγχρονη διδακτική πράξη”.

Εισηγήτριες ήταν η κ. Νέλλη Παππά, γλωσσολόγος και φιλόλογος στο Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, και η κ. Σύλα Κλειδή, γλωσσολόγος και φιλόλογος στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.

Οι δάσκαλοι ενημερώθηκαν για τα σύγχρονα γλωσσολογικά δεδομένα και για τις διδακτικές πρακτικές για τα μέρη του λόγου  στο δημοτικό.
Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας τού ρήματος και του ουσιαστικού με πρακτική εφαρμογή στο εκπαιδευτικό επίπεδο τού Δημοτικού.

Οι επιμορφώσεις αυτές είναι συνέχεια μιας σειράς επιμορφώσεων που ξεκίνησαν την τρέχουσα σχολική χρονιά  για τη διδακτική τού λεξιλογίου και τής γραμματικής. Μέσω αυτών των επιμορφώσεων γίνεται η σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών τού δημοτικού με τα προγράμματα σπουδών τού γυμνασίου και τού λυκείου, ώστε να υπάρχει συνέχεια στη διδασκαλία τής γλώσσας.

Η επιμόρφωση οργανώθηκε υπό τη γενική εποπτεία τής Επόπτριας των Σχολείων τής Φ.Ε. κ. Βασιλικής Παπαπέτρου-Μουρσελά και τής Συντονίστριας Θεωρητικών Μαθημάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τής Φ.Ε. κ. Αθηνάς Μακροπόδη.