Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου [Κομοτηνή]
Ιαν 16 2019

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών της Β΄ τάξης του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης στη Κομοτηνή  στο πλαίσιο Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αναρτήθηκε η με αρ.πρωτ. 12/09.01.2019 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία:

  1. Μazi Travel Events
  2. Ψωμιάδης Travel
  3. Πολυζάς Travel Services
  4. Focus Travel Agency

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, έκρινε ως καταλληλότερη την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Focus Travel Agency (αριθμός ασφαλιστηρίων συμβολαίων 31651149 και 7300508 της Interamerican), γιατί ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και τις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο και μειοδότησε έναντι των άλλων προσφορών.