Ενημερωτική Εκπαιδευτική Συνάντηση Γονέων Νηπιαγωγείου
Οκτ 24 2020

Ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στις 14 Οκτωβρίου, το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλη Ενημερωτική Εκπαιδευτική Συνάντηση Γονέων στο Θέατρο των Σχολείων. 

Η συμμετοχή αυστηρά ενός γονέα από κάθε παιδί, μόνο με μάσκα και στην απόσταση των δύο μέτρων, του ενός από τον άλλον, επέτρεψαν την τήρηση ασφαλών συνθηκών για τη διεξαγωγή της.

Η συνάντηση αυτή ήταν πολύ σημαντική γιατί αφενός αποτέλεσε μια γενική και επιμέρους επισκόπηση των στόχων και του περιεχομένου της εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο, αφετέρου παρουσίασε στους γονείς την προετοιμασία του Αρσακείου Νηπιαγωγείου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε περίπτωση που χρειαστεί να διακοπεί η ομαλή λειτουργία του.

Στο κυρίως μέρος της παρουσίασης αναλύθηκαν με λεπτομέρεια, από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, κ. Πάχτα, οι μέθοδοι και τα μέσα με τα οποία υποστηρίζονται και οι δύο μορφές εκπαίδευσης, έγινε αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της «φύσης» του νηπιαγωγείου και δόθηκαν διευκρινίσεις και συμβουλές στους γονείς για το δικό τους ρόλο, έτσι ώστε ακολουθώντας όλοι τις ίδιες αρχές να συμβάλλουν από κοινού στην ανάπτυξη της αυτονομίας των παιδιών στο κοινωνικό, συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο.

Σημαντική ήταν η παρέμβαση του καθηγητή της Πληροφορικής του Αρσακείου Γυμνασίου κ. Γεωργάκα, ο οποίος εξήγησε τις οδηγίες που είχαν λάβει, τις προηγούμενες ημέρες, όλοι οι γονείς για την εγκατάσταση της πλατφόρμας Cisco Webex Training, η οποία χρησιμοποιείται από τα Σχολεία μας για την τηλεκπαίδευση. Επιπλέον παρουσίασε τον τρόπο ενεργοποίησης και τις προνομιούχες δυνατότητες των μαθητικών email των παιδιών, μέσω των οποίων θα έχουν πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του new e-arsakeio, θα γίνεται η τηλεκπαίδευση, αλλά και η επικοινωνία τους με τις νηπιαγωγούς. Τέλος, καθώς εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους, συζητήθηκε και τονίστηκαν οι συνθήκες ασφαλούς χρήσης των νέων μέσων που εξασφάλισε η Φιλεκπαιδευτική για όλους τους μαθητές της.

Η Ενημερωτική Συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συμβολή της εκπροσώπου της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης, κ. Δέσποινας Ιακώβου, η οποία αφού επέστησε την προσοχή των γονέων σε «λανθασμένες» συμπεριφορές της εποχής μας, σύστησε στους γονείς να δώσουν μεγαλύτερη αξία σε απλά, αλλά ουσιώδη πράγματα κατά την ανατροφή του παιδιού τους, τα οποία θα τα βοηθήσουν να γίνουν ανεξάρτητα και να προοδεύουν.

Οι γονείς παρακολούθησαν με αμέριστο ενδιαφέρον την ενημερωτική συνάντηση, συμμετείχαν με ερωτήσεις, διαπιστώσεις και παραδείγματα και έφυγαν «γεμάτοι» από όσα άκουσαν και είδαν.