«Έλα στη θέση μου!..»
Ιούν 9 2022

Ενσυναίσθηση και γνώση μέσα από ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Κατά τη διάρκεια του β΄ τετραμήνου του σχολικού έτους 2021-2022, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ Λυκείου έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Έλα στη θέση μου» του Ιδρύματος Λαμπράκη. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τα στερεότυπα και τις ανισότητες φύλου ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές που θα συμβάλουν στην άρση τους. Υλοποιείται βάσει εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή οδηγού προς τον/την εκπαιδευτικό, το οποίο περιλαμβάνει φύλλα εργασίας για τις/τους μαθήτριες/τες. Τo υλικό αυτό δημιουργήθηκε ως μέρος του έργου WOMENTORS, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Λαμπράκη και εταίρο την Αποστολή Άνθρωπος. Το πρόγραμμα Active citizens fund χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε 14 βιωματικά εργαστήρια, στο πλαίσιο των οποίων μελετήθηκαν μία σειρά από θέματα. Ενδεικτικά αναφέρονται η κατανόηση των στερεοτύπων φύλου μέσα από τα παιδικά παιχνίδια και λαμπάδες, ο «γρίφος του νοικοκυριού», όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες μοίρασαν τις δουλειές του σπιτιού ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και τις υποχρεώσεις του καθενός, η ενημέρωση για τις υφιστάμενες ανισότητες φύλου στη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από τα δεδομένα που έχει παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, η συνειδητοποίηση σχετικά με την περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την απασχόλησή τους στους τομείς της STEM στην Ελλάδα ή η βία κατά των γυναικών μέσα από τη μελέτη ενός συγκεκριμένου περιστατικού. Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες προσεγγίζονταν με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, οι περισσότερες συνοδεύονταν και από τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας, από προβολή εικόνων ή βίντεο, ενώ σε όλες υπήρχε συζήτηση με την ομάδα και αναστοχασμός.

Οι εντυπώσεις των μαθητών και των μαθητριών υπήρξαν άριστες. Καταρχάς, απόλαυσαν τους βιωματικούς τρόπους προσέγγισης του θέματος, καθώς και τη δυνατότητα που είχαν να συζητούν με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους στο πλαίσιο της ομάδας. Επίσης, όπως δήλωσαν στην τελική αξιολόγηση, συνειδητοποίησαν στοιχεία που δεν γνώριζαν, π.χ. το πόσο επηρεάζονται τελικά από τα στερεότυπα χωρίς να το καταλαβαίνουν ή τη δυσχερή θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τις μισθολογικές ανισότητες, τη δυσκολία πρόσβασης σε υψηλά ιστάμενες και αδρά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, τη θυματοποίηση και τη βία που υφίσταται η γυναίκα ακόμα και σήμερα.

Τέλος, όλοι και όλες έδωσαν την υπόσχεση να γίνουν «πολλαπλασιαστές» των όσων έμαθαν μέσω του προγράμματος, να ενημερώσουν και άλλους συνομηλίκους και ενηλίκους και ο σεβασμός για την ισότητα των φύλων να γίνει για αυτούς μία απαρέγκλιτη στάση ζωής. Εν κατακλείδι, με παιγνιώδη τρόπο κέρδισαν όλοι και όλες την ενσυναίσθηση αλλά και ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες για τη ζωή τους ως μελλοντικών ενεργών πολιτών.

Τον συντονισμό του προγράμματος και τον ρόλο της εμψυχώτριας των μαθητών και μαθητριών είχε η φιλόλογος καθηγήτρια του τμήματος Ιφιγένεια Αναγνώστου.