Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχολ.έτος 2021-2022
Ιούν 28 2022

Πατώντας την παρακάτω εικόνα, μπορείτε να διαβάσετε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχολικό έτος 2021-22, όπως αναρτήθηκε προς δημοσιοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής [ΙΕΠ]