Επιστρέψαμε..
Μαΐ 22 2020

στις αίθουσες και την αυλή..

Μετά από τη δίμηνη αναστολή λειτουργίας των σχολείων, η επιστροφή στην «κανονικότητα» είναι πλέον γεγονός.  Βέβαια η νέα πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, καθώς εκτός από τον διαχωρισμό των τμημάτων και την απουσία μερικών μαθητών, υπάρχουν αρκετοί κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρηθούν. Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες όμως επιδεικνύουν μια αξιοθαύμαστη υπευθυνότητα στο θέμα της τήρησης μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης.

Σε όλο αυτό το διάστημα μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της ασύγχρονης αλλά κυρίως της σύγχρονης, έγινε μια αξιοσημείωτη προσπάθεια να διατηρηθεί η επαφή με την τάξη τόσο όσον  αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στις σχέσεις μαθητών-καθηγητών και μαθητών μεταξύ τους.

Τίποτα όμως δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή. Με σύμμαχο τον καλό καιρό και τα μεγαλύτερα διαλείμματα, μαθητές και καθηγητές επανασυνδέονται στις νέες συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτής της προσαρμογής μαθητές της Β’ τάξης που έρχονται στο σχολείο σε διαφορετικές μέρες αναρτούν μηνύματα για τους συμμαθητές τους στον πίνακα ανακοινώσεων, δημιουργώντας έτσι γέφυρες επικοινωνίας με τους συμμαθητές τους.

Ευχόμαστε αυτή η δοκιμασία να τελειώσει σύντομα για όλους και να μας επιτρέψει να γυρίσουμε ασφαλείς στις τάξεις που γνωρίζουμε και συνυπάρχουμε δημιουργικά!