Μια ευχή για τα Χριστούγεννα 2017
Δεκ 17 2017

Με την ευχή όλων “ουράνια χαρά” να απλωθεί στη γη και στη ζωή μας

Οι μαθητές, οι καθηγητές και η διεύθυνση
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης της Φ.Ε.