Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στην Πάτρα
Οκτ 3 2019

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Γυμνασίου-Λυκείου στην Πάτρα, από 7 Νοεμβρίου 2019 έως 10 Νοεμβρίου 2019, αναρτήθηκε η με αρ. πρωτ. 1151/27-09-2019 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Mazi Travel Events
  2. Focus Travel Agency
  3. Tourist Power
  4. Connection Travel

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Focus Travel Agency (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 11754615 και 11754624 της GENERALI HELLAS σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339/96), διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.