Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Συνέδριο «Από τη διάδοση της φωνής των μαθητών στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή εποχή: Ο ρόλος των σχολείων κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία». Διοργάνωση: UNESCO και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Νοέ 29 2020

Από τις 23 έως τις 25 Νοεμβρίου η Παναγιώτα Γάτση, η Αποστολία Δεμερτζή και η Στέλλα Σαρμή, καθηγήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνες για τη συμμετοχή του Σχολείου στο Δίκτυο Δημοκρατικών Σχολείων, παρακολούθησαν, ύστερα από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της UNESCO, τις εργασίες του Διαδικτυακού Συνεδρίου με τίτλο «Από τη διάδοση της φωνής των μαθητών στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή εποχή: Ο ρόλος των σχολείων κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία». Στο διαδικτυακό συνέδριο συμμετείχαν και αλληλεπίδρασαν 500 περίπου σύνεδροι από 60 χώρες.

Το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, ως μέλος του Δικτύου Δημοκρατικών Σχολείων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και έχοντας ως μέλημα την ολόπλευρη θετική ανάπτυξη των μαθητών του από την αρχή της πανδημίας, συμμετείχε τόσο στις εργασίες  του συνεδρίου όσο και στην ανταλλαγή «καλών πρακτικών».

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά), οι οποίες επικεντρώθηκαν στους νέους, στο δικαίωμα των μαθητών να έχουν λόγο σε θέματα της ενδοσχολικής ζωής και στη λήψη αποφάσεων, στον βαθμό που οι νέοι είναι σε θέση να συνεισφέρουν ουσιαστικά  μέσα από διαβουλεύσεις και μαθητικά συμβούλια.  

Η συμμετοχή τους, εξάλλου, διασφαλίζεται στο άρθρο 12 της «Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», το οποίο προτρέπει τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά και οι νέοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα που τους επηρεάζουν.

Σκοπός του διαδικτυακού συνεδρίου ήταν να εστιάσει στο σημαντικό ρόλο που η εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει σε περιόδους κρίσης και ειδικότερα, κατά την περίοδο της πανδημίας. Τόσο η UNESCO όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης προωθούν ένα όραμα για την εκπαίδευση, στο οποίο συμβάλλουν σημαντικά οι ανά τον κόσμο ιθύνοντες της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων. Το όραμα αυτό αποβλέπει στην προετοιμασία των μαθητών για την οικοδόμηση βιώσιμων, ειρηνικών κοινωνιών, αναπτύσσοντας δεξιότητες για την τήρηση και ανάληψη δράσης, για την υπεράσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.