Σεβασμός είναι… Δραστηριότητες διερεύνησης με την Α’ τάξη
Φεβ 2 2023

Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου και τα τρία τμήματα της Α’ τάξης του Σχολείου μας συμμετείχαν διαδοχικά, σε βιωματικό εργαστήριο διερεύνησης τρόπων ανάδειξης της αξίας του σεβασμού στο σχολικό περιβάλλον. Τα παιδιά, δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά, διατύπωσαν τις ιδέες τους και εκφράστηκαν δημιουργικά, ενώ από την παρουσίαση που ακολούθησε αναδείχθηκαν σημαντικές και αξιόλογες προτάσεις οι οποίες καταγράφηκαν και αναρτήθηκαν στις αίθουσες.

Παιδαγωγικοί στόχοι αυτής της δράσης ήταν αφενός η ανάδειξη των πολλών πτυχών της αξίας του σεβασμού μέσα στη σχολική καθημερινότητα όπως και η κατάθεση των απόψεων των μαθητριών και μαθητών και αφετέρου η αναγνώριση της ανάγκης θέσπισης συγκεκριμένων κανόνων συμπεριφοράς και η συνδιαμόρφωσή ενός πλαισίου δράσης.

Η εισαγωγική αυτή ημέρα αποτελεί το πρώτο βήμα, την επισφράγιση ενός παιδαγωγικού συμβολαίου για την αξία του σεβασμού, για την ένταξη των τμημάτων στο Πρόγραμμα Προώθησης Θετικών Συμπεριφορών (Προ.Θε.Συ).

Την επιμέλεια της δράσης και την εμψύχωση των εργαστηρίων είχαν οι καθηγήτριες Γιώτα Γάτση (Γαλλικών) και Αθηνά Φουστέρη (Τεχνολογίας).