Δεκαπέντε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων για τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την ευρωπαϊκή διασύνδεση [σχ. έτος 2022-23]
Νοέ 13 2022

Στα Αρσάκεια Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας στους μαθητές μας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ουσιαστική και σε βάθος διδασκαλία των μαθημάτων επεκτείνεται και σε διάφορες δράσεις ή και προγράμματα, που επιτρέπουν στους μαθητές να σχηματίσουν μια πληρέστερη εικόνα για τον κόσμο που τους περιβάλλει, να αποκτήσουν συνείδηση των διαστάσεων της κοινωνίας και να αναπτύξουν όχι μόνο κριτική σκέψη, αλλά κι ευαίσθητη στάση ζωής απέναντι στα σύγχρονα ζητήματα.

Οι δυνατότητες αυτές παρέχονται και στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, τα οποία εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, τα οποία εκπονούνται κατά κύριο λόγο εκτός διδακτικού ωραρίου ή και στις παρυφές του.

Κατά τη σχολική χρονιά 2022-23 το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης έχει σχεδιάσει δώδεκα (12) Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, στα οποία συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του Σχολείου, καθώς και τρία (3) ευρωπαϊκά Προγράμματα e-twinning, τα οποία μπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί.