Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ανά τμήμα για το σχολικό έτος 2022-23
Σεπ 16 2022

Πατώντας στο τμήμα παρακάτω, μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε

το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2022-23

Α1 Α2 Α3
Β1 Β2 Β3
Γ1 Γ2 Γ3