Νέο εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 25ωρης συγχρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Απρ 24 2020

Από τη Δευτέρα 27 Απριλίου και εξής η συγχρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Σχολείο μας επεκτείνεται σε Πρόγραμμα πέντε [5] διδακτικών ωρών καθημερινά [09:00-14:15]. Στο νέο εβδομαδιαίο Πρόγραμμα εικοσιπέντε [25] ωρών συγχρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προβλέπεται, σύμφωνα και με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, η συνέχιση και λελογισμένη κάλυψη της διδακτέας ύλης. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, καταρτίστηκε ένα Ωρολόγιο Πρόγραμμα κατ’ αναλογίαν του ισχύοντος προ της αναστολής λειτουργίας των Σχολείων Ωρολογίου Προγράμματος των σαράντα [40] ωρών. Έτσι, καθώς μεταβαίνουμε σταδιακά στη μορφή και στον ρυθμό της οικείας για τα παιδιά σχολικής καθημερινότητας, οι υποχρεώσεις και το διάβασμά τους συνδέονται με ό,τι υποδεικνύουν οι καθηγητές τους στα τηλεμαθήματα.  

Δείτε το νέο Πρόγραμμα με το ωράριο και την κατανομή των μαθημάτων ανά τμήμα,

κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο: