Ενημέρωση για τη λειτουργία του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης της Φ.Ε.
Σεπ 15 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Έλεγχος εισόδου-εξόδου στο Σχολείο, κίνηση και στάθμευση

2. Ώρα έναρξης του σχολικού προγράμματος

3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Διευρυμένο ωράριο Αρσακείων Σχολείων

4. Όρια απουσιών – Χαρακτηρισμός φοίτησης – Επικοινωνία Σχολείου με γονείς-κηδεμόνες

5. Ασφάλεια και υγεία των μαθητών (Ιατρείο, Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υπηρεσία)

6. Συνεργασία με τη Διεύθυνση και ενημερωτικές συναντήσεις με τους διδάσκοντες καθηγητές για την επίδοση και τη διαγωγή των μαθητών

7. Εκπαιδευτικές μετακινήσεις: Περίπατοι, διδακτικές επισκέψεις και εκδρομές – Συμμετοχές σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα

8. Σχολικές εκδηλώσεις, δημοσιοποίηση, διατήρηση και προστασία προσωπικών δεδομένων

9. Χρήση κινητών τηλεφώνων

10. Ψηφιακό Σχολείο: Χρήση και αξιοποίηση της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-arsakeio

11. Ηλεκτρονική επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς – Διαδικτυακή ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας της Φ.Ε. και του ιστολογίου του Σχολείου

12. Απογευματινοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων και Όμιλοι Ενισχυτικής Διδασκαλίας

13. Κανονισμός Λειτουργίας των Αρσακείων Γυμνασίων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

 

1. Έλεγχος εισόδου-εξόδου στο Σχολείο, κίνηση και στάθμευση

Τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης διαθέτουν δύο πύλες εισόδου-εξόδου: μία Κεντρική Πύλη για την είσοδο-έξοδο των σχολικών λεωφορείων και μία ελεγχόμενη είσοδο προς τον χώρο προσωρινής στάθμευσης (parking) για τους μαθητές που μετακινούνται με τα Ι.Χ. αυτοκίνητα των γονέων τους. Από αυτόν τον χώρο στάθμευσης οι μαθητές κάθε πρωί, αφού αποβιβασθούν από τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, κατευθύνονται προς το Σχολείο τους και στον ίδιο χώρο προσέρχονται το μεσημέρι, για να επιβιβαστούν σε αυτά και να αναχωρήσουν προς το σπίτι τους. Κατά την είσοδο στο Σχολείο διενεργείται έλεγχος από τον φύλακα. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν αναρτημένο σε εμφανές σημείο του αυτοκινήτου τους το ειδικό σήμα εισόδου, το οποίο προμηθεύονται από το Γραφείο Κίνησης. Διαφορετικά, θα πρέπει να δηλώνουν στον φύλακα τα στοιχεία και τον σκοπό της επίσκεψής τους. Η πύλη εισόδου λειτουργεί από τις 07:30 το πρωί έως τις 16:30 το μεσημέρι. Μπαίνοντας στον χώρο στάθμευσης του Σχολείου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο πρώτος μεγάλος χώρος που συναντάτε, προορίζεται για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ ο επόμενος για αυτούς του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου. Παρακαλούμε να κινείστε με ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλεια όλων.

Αυτή η κατανομή της ροής των οχημάτων σε δύο πύλες (Κεντρική Πύλη για τα σχολικά λεωφορεία και είσοδος parking για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα) σχεδιάστηκε με γνώμονα την ασφάλεια και τη διευκόλυνση όλων, γι’ αυτό και παρακαλούνται οι γονείς να μην σταθμεύουν με τα Ι.Χ. αυτοκίνητα έξω από την Κεντρική Πύλη, διότι προκαλούν σημαντικό πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες ατυχήματος.

 

2. Ώρα έναρξης του σχολικού προγράμματος

Το κουδούνι χτυπά το πρωί στις 08:05, προσκαλώντας στην πρωινή συγκέντρωση, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρωινού σχολικού προγράμματος, και στις 14:50, σημαίνοντας τη λήξη του. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών είναι απαραίτητη για την καθημερινή ενημέρωσή τους. Η καθυστερημένη άφιξη και, ακόμα περισσότερο, η καθυστερημένη είσοδός τους στον χώρο του Σχολείου και τις σχολικές αίθουσες παρεμποδίζει την ομαλή έναρξη και διεξαγωγή του μαθήματος, ενώ ο μαθητής σημειώνεται στο απουσιολόγιο με απουσία. Παρακαλούμε πολύ, επομένως, με σεβασμό στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, να φροντίζετε καθημερινά για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών σας. Σε περίπτωση µη έγκαιρης προσέλευσης, οι μαθητές προσέρχονται στη Γραμματεία του Σχολείου και λαµβάνουν ειδικό σηµείωµα εισόδου στην αίθουσα. Επίσης, στην έκτακτη περίπτωση που χρειαστεί να αποχωρήσουν νωρίτερα, θα πρέπει ο γονέας να ενημερώσει τη Γραμματεία και να παραλάβει Δελτίο Εξόδου.

 

3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Διευρυμένο ωράριο Αρσακείων Σχολείων

Όπως σε όλα τα Σχολεία της Φ.Ε., έτσι και στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί διευρυμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα οχτώ [8] ωρών κάθε μέρα και, συνολικά, σαράντα [40] ωρών την εβδομάδα. Σε σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου είναι διευρυμένο κατά 7 ώρες την εβδομάδα στην Α΄ και Β΄ τάξη και κατά 6 στη Γ΄ τάξη. Έτσι, το διευρυμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των σαράντα [40] διδακτικών ωρών την εβδομάδα περιλαμβάνει όσα προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ., ενώ ενισχύεται με επιπλέον διδακτικές ώρες σε υπάρχοντα γνωστικά αντικείμενα (Αρχαία Γλώσσα και Ξένες Γλώσσες), με νέα γνωστικά αντικείμενα (Μαθηματική Σκέψη, Φυσική Σκέψη και Αγωγή Προφορικού Λόγου) και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Ζώνη Πολιτισμού και Επιστημών). Ειδικότερα:

 

Στην Α΄ τάξη οι επιπλέον 7 διδακτικές ώρες διατίθενται ως εξής:

1 ώρα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

3 ώρες: Αγγλικά

2 ώρες: Γαλλικά ή Γερμανικά

1 ώρα: Μαθηματική Σκέψη / Φυσική Σκέψη (εκ περιτροπής ανά εβδομάδα)

Στη Β΄ τάξη οι επιπλέον 7 διδακτικές ώρες διατίθενται ως εξής:

1 ώρα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

1 ώρα: Αγωγή Προφορικού Λόγου / Μαθηματική Σκέψη (εκ περιτροπής ανά εβδομάδα)

2 ώρες: Αγγλικά

2 ώρες: Γαλλικά ή Γερμανικά

1ώρα: Ζώνη Πολιτισμού και Επιστημών (5 επιλεγόμενες δραστηριότητες)

Στη Γ΄ τάξη οι επιπλέον 6 διδακτικές ώρες διατίθενται ως εξής:

1 ώρα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα / Μαθηματική Σκέψη (εκ περιτροπής ανά εβδομάδα)

2 ώρες: Αγγλικά

2 ώρες: Γαλλικά ή Γερμανικά

1ώρα: Ζώνη Πολιτισμού και Επιστημών (5 επιλεγόμενες δραστηριότητες)

Οι πρόσθετες αυτές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο του διευρυμένου Ωρολογίου Προγράμματος, γνωστοποιήθηκαν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τελούν υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Αναλυτικά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης για το έτος 2022-23 έχει ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΑΞΗ ΤΑΞΗ ΤΑΞΗ
Α΄ Β΄ Γ΄
ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ
1 Νεοελληνική Γλώσσα 

και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνικά

Κείμενα από μετάφραση

2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 3 2
3 Μαθηματική Σκέψη / Φυσική Σκέψη 1
4 Αγωγή Προφορικού Λόγου / Μαθηματική Σκέψη 1
5 Μαθηματική Σκέψη / Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 1
6 Ιστορία 2 2 2
7 Κοινωνική Πολιτική Αγωγή 3
8 Θρησκευτικά 2 2 2
9 Αγγλικά 5 4 4
10 Γαλλικά ή Γερμανικά 4 4 4
11 Μαθηματικά 4 4 4
12 Φυσική 1 2 2
13 Χημεία 1 1
14 Γεωλογία-Γεωγραφία 1 2
15 Βιολογία 1 1 1
16 Φυσική Αγωγή 2 2 2
17 Αισθητική Αγωγή (Μουσική) 1 1 1
18 Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά) 1 1 1
19 Οικιακή Οικονομία 1
20 Πληροφορική 2 1 1
21 Τεχνολογία 1 1 1
22 Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1 1 1
23 Ζώνη Πολιτισμού, Επιστημών και Αθλητισμού 1 1
Σύνολο ωρών κατά τάξη 40 40 40

 

4. Όρια απουσιών – Χαρακτηρισμός φοίτησης – Επικοινωνία Σχολείου με γονείς-κηδεμόνες

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ευθύνη της τακτικής παρακολούθησης της φοίτησης του μαθητή έχει εξ ολοκλήρου ο γονέας-κηδεμόνας του. Ο γονέας-κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει για την απουσία του μαθητή και τους λόγους της, τηλεφωνώντας στη Γραμματεία του Σχολείου (τηλ: 2310 304000 / εσ. 430) άμεσα, το ίδιο πρωί (και όχι μετά τις 09:30) ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email: gym-t@arsakeio.gr). Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος ενημερώνει τον γονέα-κηδεμόνα για την απουσία του μαθητή και πληροφορείται τους λόγους της απουσίας του με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του Σχολείου. Η επικοινωνία και η ενημέρωση θα γίνεται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχετε ενυπόγραφα δηλώσει στην Υπεύθυνη Δήλωση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχετε δηλώσει ή διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα στην παραλαβή των ηλεκτρονικών ενημερώσεων από το Σχολείο, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Σχολείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης, καταργείται η διάκριση των απουσιών σε «δικαιολογημένες» και «αδικαιολόγητες». Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως «επαρκής» ή «ανεπαρκής» με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων στο τέλος της χρονιάς, συνέρχεται ο Σύλλογος Διδασκόντων και με πράξη του χαρακτηρίζει τη φοίτηση των μαθητών. «Επαρκής» χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών, εφόσον το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει τις εκατόν σαράντα τρεις (143). «Ανεπαρκής» χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών που σημείωσαν πάνω από εκατόν σαράντα τρεις (143) απουσίες. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται «ανεπαρκής» είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

Η γνωστοποίηση από τον γονέα-κηδεμόνα του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης. Αυτές είναι οι εξής:

α) για απουσίες μαθητών –μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ημέρες για όλο το διδακτικό έτος– με χρόνιες ασθένειες που υποβάλλονται συστηματικά σε θεραπεία σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

β) για απουσίες μαθητών –μέχρι είκοσι (20) ημέρες για όλο το διδακτικό έτος– που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά, που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση ή νοσηλεία σε Νοσοκομείο και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, ή για θεραπείες επιδημιών και χρόνιων παθήσεων που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας και να προσκομίζουν με αίτησή τους πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας, η οποία θα φέρει σφραγίδα από Συντονιστή ή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

γ) για απουσίες μαθητών –μέχρι δύο (2) εβδομάδων για όλο το διδακτικό έτος– που δικαιολογούν τη μετάβαση και συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις ή εκθέσεις με πανελλήνια, πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της Πρόσκλησης συμμετοχής τους από τη διοργανώτρια αρχή της εκδήλωσης καθώς και της Βεβαίωσης συμμετοχής τους στην εκδήλωση.

δ) για απουσίες μαθητών –για όσο διάστημα απαιτείται– που συμμετέχουν σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ε) για απουσίες μαθητών –μέχρι πέντε (5) ημέρες– που συμμετέχουν σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της Πρόσκλησης συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς και οι σχετικές Βεβαιώσεις συμμετοχής τους, ενώ για τις υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα η σχετική Βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος.

Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις απουσίες και τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλά και κάθε άλλο θέμα που σας απασχολεί, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Συμβούλους σχολικής ζωής ή με τους Υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων, οι οποίοι για τη σχολική χρονιά 2022-23 έχουν ορισθεί ως εξής:

Σύμβουλοι σχολικής ζωής 2022-23

Α΄ τάξη   Β΄ τάξη   Γ΄ τάξη
Μπίκου Τεμπερεκίδης Οικονόμου Π.

Υπεύθυνοι Καθηγητές Τμημάτων 2022-23

Α1 Αργυροπούλου Σπανός   Β1 Φουστέρη Ψωμιάδου   Γ1 Κατσικαρίδης Σταυρίδου
Α2 Αντωνόπουλος Γάτση Β2 Δήμος

Ντίνα

Γ2 Τσιτσιλιάνος Φόρστερ
Α3 Σαρμή

Μαθάς

Β3 Μάντζιος Μυτακίδου Γ3 Γεωργάκας

Σατσλή

 

5. Ασφάλεια και υγεία των μαθητών (Ιατρείο, Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υπηρεσία)

Στο Σχολείο λειτουργεί Ιατρείο, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου και στελεχώνεται από νοσηλεύτρια. Για την καλύτερη λειτουργία του, μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο για το Ιατρείο ή να έρθετε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη νοσηλεύτρια του Σχολείου, αναφέροντας τυχόν ζητήματα υγείας του παιδιού σας που πρέπει να προσεχθούν. Επίσης, σε περίπτωση που το παιδί σας ακολουθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή (χρόνια ή περιστασιακή), παρακαλούμε να το δηλώσετε στη νοσηλεύτρια έγκαιρα και με ευκρίνεια [τηλ. Ιατρείου: 2310 304000, εσωτ. 456]. Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή δεδομένο σχετικά με την υγεία του παιδιού παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή, στη διάθεση αποκλειστικά της νοσηλεύτριας του Σχολείου, και διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται. Επισημαίνεται, επίσης, ότι το Σχολείο μας εφαρμόζει πιστά τα μέτρα που αφορούν την ασφαλή λειτουργία του και την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως ορίζονται κάθε φορά από την Πολιτεία.

Παράλληλα, στα Αρσάκεια Σχολεία λειτουργεί Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υπηρεσία, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα της Φ.Ε. και Ομότιμου Καθηγητή Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α. κ. Ιωάννη Παρασκευόπουλου. Κύριο μέλημά της είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών με την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, διάγνωσης και έγκαιρης αντιμετώπισης θεμάτων που προκύπτουν στη σχολική ζωή. Η Υπηρεσία λειτουργεί επικουρικά στο έργο των Σχολείων, συνεργάζεται με τη Διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, παρέχοντας συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη στους μαθητές των Σχολείων, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση, στη συναισθηματική ανάπτυξη ή στη συμπεριφορά. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση και να οριστεί συνάντηση με την ψυχολόγο των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης, κ. Αλεξάνδρα Παπαλαζάρου (τηλ. 2310304000, εσωτερικό 430).

6. Συνεργασία και ενημερωτικές συναντήσεις με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες καθηγητές για την επίδοση και τη διαγωγή των μαθητών

Το Σχολείο είναι αυτονόητο ότι προσδοκά και επιδιώκει την εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς των μαθητών του. Τόσο η Διεύθυνση όσο και ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι πάντα πρόθυμοι να συνεργαστούν με τους γονείς μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σύμπνοιας. Ενδεχόμενη συνάντηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου θα πρέπει να προγραμματίζεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη Γραμματεία (εσωτ. 430).

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα ενημέρωσης διατηρούν και οι δύο γονείς, εκτός εάν υπάρχει άλλη δικαστική απόφαση. Έτσι, κάθε γονέας (και ο πατέρας και η μητέρα) έχει ανά δίμηνο τη δυνατότητα μιας επικοινωνίας (διάρκειας 5 λεπτών) με κάθε καθηγητή του παιδιού του, ώστε να ενημερώνεται για τη φοίτηση και την πρόοδό του. Οι επικοινωνίες αυτές με τους εκπαιδευτικούς μπορούν να γίνονται είτε δια ζώσης (κάθε Τρίτη) στο Σχολείο είτε τηλεφωνικά και προγραμματίζονται μέσω του portal των Αρσακείων Σχολείων. Το πρόγραμμα με τις ώρες επικοινωνίας και συνεργασίας γονέων και καθηγητών θα αποσταλεί σύντομα με σχετική ανακοίνωση και θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Επίσης, σύντομα θα ανακοινωθούν και οι ημέρες των ενημερωτικών συναντήσεων ανά τάξη, με σκοπό τη γνωριμία με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες καθηγητές του Σχολείου.

Με την ευκαιρία, πρέπει να τονιστεί ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης συμβάλλει σταθερά και εποικοδομητικά τόσο στην από κοινού αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων όσο και στην εν γένει βελτίωση και πρόοδο του Σχολείου μας. Γι’ αυτό ακριβώς και σας προτρέπουμε να εγγραφείτε στον Σύλλογο, στηρίζοντας ενεργά το Διοικητικό του Συμβούλιο στις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει.

7. Εκπαιδευτικές μετακινήσεις: Περίπατοι, διδακτικές επισκέψεις και εκδρομές – Συμμετοχές σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ευελπιστούμε κατά το σχολικό έτος 2022-23 η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει στο σύνολό της διά ζώσης και το Σχολείο μας να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές μετακινήσεις (περιπάτους και διδακτικές επισκέψεις), κάνοντας χρήση μεταφορικού μέσου (σχολικό λεωφορείο). Για τη συμμετοχή του παιδιού σας σε αυτές τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις είναι απαραίτητη η συναίνεσή σας, υπογράφοντας την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Επίσης, στο Σχολείο οργανώνονται ποικίλες εκδηλώσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα, καθώς και ενημερωτικές επισκέψεις επιστημόνων ή εκπροσώπων φορέων. Για την παρακολούθηση και συμμετοχή του παιδιού σας σε τέτοιου είδους δράσεις και εκδηλώσεις απαιτείται επίσης η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων. Η δήλωση έγκρισης της συμμετοχής του παιδιού σας στην Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) θα έχει ισχύ για όλες τις διδακτικές επισκέψεις και περιπάτους, καθώς και για όλες τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Σχολείου. Με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερώνεστε έγκαιρα για τον προορισμό, το πρόγραμμα, τους στόχους και το ενδεχόμενο κόστος κάθε διδακτικής επίσκεψης, περιπάτου ή άλλης δράσης. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συμμετάσχει το παιδί σας σε κάποια από τις παραπάνω δράσεις, παρόλο που έχετε υπογράψει την αρχική δήλωση έγκρισης, θα πρέπει να ενημερώσετε το Σχολείο με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση gym-t@arsakeio.gr, ώστε να εξαιρεθεί το παιδί από τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Το Σχολείο ενθαρρύνει όλους τους μαθητές να συμμετέχουν, ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, σε ποικίλες δράσεις εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, μαθητικούς διαγωνισμούς και δημιουργικές εκδηλώσεις, πιστεύοντας πως έτσι διευρύνονται οι ορίζοντές τους, καλλιεργούνται οι ευαισθησίες τους και εμπεδώνονται οι αξίες που προωθεί η ανθρωπιστική και δημοκρατική παιδεία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, λαμβάνεται μέριμνα ώστε η συμμετοχή των μαθητών να είναι λελογισμένη και να μην αποβαίνει σε βάρος της μελέτης και της προόδου τους. Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος Διδασκόντων, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές και φυσικά τους γονείς, παρακολουθεί και κάποτε περιορίζει την εμπλοκή των παιδιών σε μεγάλο αριθμό δράσεων.

Από τον Ετήσιο Προγραμματισμό του Σχολείου μας, ο οποίος σύντομα θα ανακοινωθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για το σύνολο των δράσεων και των εκδηλώσεων που οργανώνει το Σχολείο μας τη φετινή σχολική χρονιά.

 

8. Σχολικές εκδηλώσεις, δημοσιοποίηση, διατήρηση και προστασία προσωπικών δεδομένων

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-23 οι μαθητές μας θα παίρνουν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός και εκτός του σχολικού χώρου. Το Σχολείο προτίθεται να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού σας από τη φοίτηση και τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητές του, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να πληροφορείστε για τα σχολικά δρώμενα και να αποκτάτε μια πληρέστερη εικόνα της σχολικής ζωής. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι δυνατό να δημοσιευθούν στα έντυπα του Σχολείου ή να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ή και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, οι φωτογραφίες ενδέχεται να εκτυπωθούν σε αναμνηστικά λευκώματα/έντυπα που το Σχολείο εκδίδει και διανέμει στους μαθητές και τους γονείς τους. Για τη διατήρηση, δημοσίευση ή ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο του παιδιού σας από αυτές τις εκπαιδευτικές δράσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση και των δύο γονέων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθητών Αρσακείου, που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Φ.Ε.

Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις συγκαταθέσεις, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθητών Αρσακείου ανά πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και τα βίντεο του παιδιού σας θα διαγράφονται. Η εν λόγω υποχρέωση προφανώς δεν υφίσταται για φωτογραφίες που έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε αναμνηστικά λευκώματα/έντυπα του Σχολείου. Επίσης, σε περίπτωση φωτογραφιών/βίντεο όπου απεικονίζονται περισσότερα παιδιά, ενδεχόμενη άρνησή σας να συγκατατεθείτε στην εμφάνιση του παιδιού σας ή εκ των υστέρων ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν συνεπάγεται τη μη λήψη –ή αντίστοιχα την καταστροφή– των φωτογραφιών/βίντεο, αλλά τη θόλωση μόνο της εικόνας (πρόσωπο και σώμα) του δικού σας παιδιού, ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμο. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί (δημοσίευση σε λεύκωμα, ανάρτηση στην ιστοσελίδα, ιστολόγιο κ.λπ.).

Σε περίπτωση ανάρτησης φωτογραφιών/βίντεο του παιδιού σας στην ιστοσελίδα του Σχολείου: i) θα είναι χωρίς το όνομα και το επίθετο του μαθητή, προκειμένου να μην είναι δυνατή η συσχέτιση της φωτογραφίας/βίντεο με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή και ii) θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην είναι δυνατός ο ευρετηριασμός των ιστοσελίδων μας που περιέχουν τις φωτογραφίες/βίντεο μαθητών από μηχανές αναζήτησης. Επίσης, σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, θα λάβουμε τα εύλογα μέτρα για την ενημέρωση των τρίτων υπευθύνων επεξεργασίας που έχουν επεξεργασθεί τα δεδομένα.

Τέλος, οι καθηγητές του Σχολείου μας ενδέχεται να ζητήσουν από τους μαθητές τους την προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ή τον αριθμό του κινητού τηλέφωνου τους για αποστολή εκπαιδευτικού υλικού ή για να έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους.

Αναλυτικότερα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, παρακαλούμε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα των Αρσακείων Σχολείων το αναλυτικό σημείωμα, με το οποίο σας ενημερώνουμε για όσα από αυτά επεξεργαζόμαστε, για τους σκοπούς και τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και για τα αντίστοιχα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος.

9. Χρήση κινητών τηλεφώνων

Υπενθυμίζεται ότι στο Σχολείο, σύμφωνα με τον νόμο, δεν επιτρέπεται στους μαθητές η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων ή συνδεδεμένων με αυτό συσκευών (όπως smartwatch), καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής ή παιχνιδιού που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου. Εξάλλου, τα κινητά τηλέφωνα δεν χρειάζονται στους μαθητές όσο βρίσκονται εντός του σχολικού χώρου, καθώς μπορούν να επικοινωνούν –αν χρειαστεί– με τους γονείς τους από τα τηλέφωνα της Γραμματείας του Σχολείου μας.

Αν, παρόλα αυτά, κρίνετε ότι το τηλέφωνο είναι απαραίτητο για το παιδί σας μετά την έξοδό του από τον σχολικό χώρο, θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει ο μαθητής να παραδίδει το τηλέφωνό του απενεργοποιημένο στη Γραμματεία, μόλις φθάνει στο Σχολείο και να το παραλαμβάνει με την αναχώρησή του. Σας παρακαλούμε, επίσης, το τηλέφωνο που τυχόν θα φέρει μαζί του, να μην είναι ακριβό –τόσο για λόγους παιδαγωγικούς όσο και ασφάλειας. Σε μαθητές που τυχόν θα φέρουν ή θα χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ή συνδεδεμένη με αυτό συσκευή (όπως smartwatch) στον χώρο του Σχολείου και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, κατά παράβαση των παραπάνω, θα ασκείται ο προβλεπόμενος παιδαγωγικός έλεγχος και θα επιβάλλονται ανάλογες κυρώσεις.

10. Ψηφιακό Σχολείο: Χρήση και αξιοποίηση της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας earsakeio

Η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-arsakeio είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, στο οποίο έχει πρόσβαση κάθε μαθητής με τη χρήση προσωπικού κωδικού. Το υλικό αυτό αξιοποιείται τόσο κατά τη διδασκαλία στην τάξη όσο και κατά τη μελέτη των μαθημάτων. Γι’ αυτό οι μαθητές καλούνται να εκτυπώνουν σχετικό υλικό των μαθημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες των καθηγητών τους.

Η πλατφόρμα e-arsakeio προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας καθηγητών και μαθητών μέσω εταιρικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων (email), καθώς και της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε έκτακτες περιστάσεις. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την εταιρία Cisco, που διαχειρίζεται την πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης webex-meeting, διαμορφώνεται στο περιβάλλον του e-arsakeio ψηφιακή τάξη, με δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στο εκπαιδευτικό υλικό των διδασκόντων και συνεργασίας με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους.

Για την πρόσβαση των μαθητών της Α’ τάξης στην πλατφόρμα θα δοθούν άμεσα κωδικοί εισόδου. Οι μαθητές της Β΄ και της Γ΄ τάξης θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που έχουν ήδη παραλάβει.

11. Ηλεκτρονική επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς – Διαδικτυακή ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας της Φ.Ε. και του ιστολογίου του Σχολείου

Οι γονείς θα λαμβάνουν όλες τις ανακοινώσεις ηλεκτρονικά, καθώς επιδίωξη του Σχολείου είναι να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των έντυπων ανακοινώσεων. Γι’ αυτό, παρακαλούνται –αν δεν το έχουν ήδη πράξει κατά την εγγραφή ή την ανανέωσή της στη Β΄ και Γ΄ τάξη– να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία να δηλώνεται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του παιδιού, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (sms). Αν, κατ’ εξαίρεση, κάποιοι γονείς δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση και δεν μπορούν να αποκτήσουν σύντομα, παρακαλούνται να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Σχολείου, για να λαμβάνουν τα ενημερωτικά έντυπα εκτυπωμένα.

Σχετικά με δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σχολείου μας –αλλά και πολλών άλλων δράσεων που πραγματοποιεί η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία στο πλαίσιο του πολυδιάστατου παιδευτικού και ακαδημαϊκού χαρακτήρα της– οι γονείς μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των Αρσακείων Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας http://www.arsakeio.gr ή και την ιστοσελίδα των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.arsakeio.gr.

12. Απογευματινοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων και Όμιλοι Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Στα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης λειτουργούν Όμιλοι Απογευματινών Δραστηριοτήτων, που στοχεύουν στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων των μαθητών, καθώς και Όμιλοι Ενισχυτικής Διδασκαλίας, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα: https://omiloife.arsakeio.gr/scholeia/thessaloniki/. Για κάθε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Συντονισμού των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης και στη Συντονίστρια–Υπεύθυνη των Απογευματινών Ομίλων, Δρ Αικατερίνη Ιωακειμίδου (τηλ. 2310304000, εσωτ. 471).

13. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Αρσακείων Γυμνασίων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που διέπει τη λειτουργία των Αρσακείων – Τοσιτσείων Γυμνασίων της Φ.Ε. είναι αναρτημένος, μετά και την ετήσια έγκρισή του από τους αρμόδιους φορείς, στην ιστοσελίδα των Σχολείων και σας παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά. Η αποδοχή του αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση στα Σχολεία της Φ.Ε.

 

Αποθηκεύστε και διαβάστε το Ενημερωτικό έντυπο λειτουργίας του Σχολείου,

πατώντας το παρακάτω εικονίδιο: