Εκπαιδευτικά Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και Ευρωπαϊκά Προγράμματα (σχολικό έτος 2019-20)
Ιαν 9 2020

Στα Αρσάκεια Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας στους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, η ουσιαστική και σε βάθος διδασκαλία των μαθημάτων επεκτείνεται και σε διάφορες δράσεις ή και προγράμματα, που επιτρέπουν στους μαθητές και στις μαθήτριες να σχηματίσουν μια πληρέστερη εικόνα για τον κόσμο που τους περιβάλλει, να αποκτήσουν συνείδηση των διαστάσεων της κοινωνίας και να αναπτύξουν όχι μόνο κριτική σκέψη, αλλά κι ευαίσθητη στάση ζωής απέναντι στα σύγχρονα ζητήματα.

Οι δυνατότητες αυτές παρέχονται εναλλακτικά και στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, τα οποία εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εκπονούνται κατά κύριο λόγο εκτός διδακτικού ωραρίου ή και στις παρυφές του. Κατά τη σχολική χρονιά 2019-20 το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης έχει σχεδιάσει δεκαπέντε (15) Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων [στους τομείς της Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Νεανικής Επιχειρηματικότητας], καθώς και τρία (3) Ευρωπαϊκά Προγράμματα [E-twinning και Erasmus+], στα οποία συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου.

Μπορείτε να δείτε όλα τα Προγράμματα, κάνοντας κλικ στον παρακάτω πίνακα: