Επιμόρφωση γονέων στα ψηφιακά εργαλεία των μαθητών των Αρσακείων Σχολείων της Φ.Ε.
Δεκ 9 2020

Σε αυτήν την ιδιαίτερη συνθήκη της πανδημίας με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Σχολείο μας στέκεται αρωγός στην προσπάθεια των γονέων να υποστηρίξουν και αυτοί από τη μεριά τους τα παιδιά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ήδη είναι γεγονός η αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας e-arsakeio, καθώς και η προσφορά ψηφιακών εργαλείων, όπως το Office365, αλλά και άλλων εφαρμογών που είναι δωρεάν διαθέσιμες σε όλους τους μαθητές των Αρσακείων Σχολείων. Πλέον κάθε μαθητής[1] έχει τον δικό του λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και μπορεί να αξιοποιήσει πολλά ακόμη χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία.

Για τη γνωριμία με αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και την καλύτερη αξιοποίησή τους, το Σχολείο οργανώνει ωριαίο διαδικτυακό επιμορφωτικό εργαστήριο που απευθύνεται αποκλειστικά σε γονείς των μαθητών μας με θέμα: «Επιμόρφωση σε ψηφιακά εργαλεία των μαθητών των Αρσακείων Σχολείων της Φ.Ε.». Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τους καθηγητές Πληροφορικής του Σχολείου μας, Βασιλική Αργυροπούλου και Εμμανουήλ Γεωργάκα, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 19:00-20:00.

Σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλος αριθμών συμμετοχών (μέχρι 60), οι γονείς θα μοιραστούν σε δύο (2) εργαστήρια. Εάν ο αριθμός των γονέων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον υπερβεί τους εξήντα (60), θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και την επόμενη Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, την ίδια ώρα. Η κατανομή στα εργαστήρια θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και με βάση τη δήλωση ενδιαφέροντος που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία (ηλεκτρονική διεύθυνση: gym-t@e-arsakeio.gr), μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Δεκεμβρίου 2020.

[1] Στις ανακοινώσεις του Σχολείου οι λέξεις «μαθητές» και «καθηγητές» αναφέρονται αντίστοιχα σε μαθητές και μαθήτριες, καθηγητές και καθηγήτριες.