Ένας ύμνος, μια ζωγραφιά και μια ευχή για τα Χριστούγεννα 2020
Δεκ 23 2020
Είθε το παράδοξο και τόσο χαρμόσυνο γεγονός τής κατά σάρκα γέννησης του θεανθρώπου Χριστού να βρει φιλόξενο χώρο στη ζωή μας, ως υπόδειγμα εκείνης της αγάπης, της απέριττης και θυσιαστικής.
Με τις επίμονα θερμές ευχές μαθητών και καθηγητών
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης της Φ.Ε.