Συμμετοχή της γ΄ γυμνασίου στην εκπαιδευτική δράση SpaceEDUnity/ERASMUS+
Φεβ 12 2024

                                                                                                                     

Την εβδομάδα 5-12 Φεβρουαρίου 2024 δόθηκε η ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης να παρακολουθήσουν μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση βασικών γνώσεων παρατήρησης της Γης, εφαρμογών των δορυφόρων και της online πλατφόρμας οπτικοποίησης δορυφορικών δεδομένων EO Browser, στο πλαίσιο συμμετοχής του Σχολείου στις εκπαιδευτικές δράσεις του Ευρωπαϊκού έργου Space EDUnity/ERASMUS+.

Η Επιχειρησιακή Μονάδα «Κέντρο Ερευνών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεσκόπησης BEYOND» του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεσκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο «SpaceEDUnity: Δημιουργία μαθητικών κοινοτήτων για την ενσωμάτωση δεδομένων πληθοπορισμού, τηλεπισκόπησης και γεωπληροφορικής με στόχο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+.

Το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάστηκε βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «BeyondEDU: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαστημική τεχνολογία και την τηλεπισκόπηση», το οποίο έχει λάβει έγκριση από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενεργών μαθητικών κοινοτήτων και την εκπαίδευσή τους στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνικών δορυφορικής τηλεπισκόπησης και γεωπληροφορικής.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν από τον κ. Λευτέρη Θεοδωρόπουλο, συνεργάτη του ΕΑΑ, με τρόπο παραστατικό και κατανοητό, σχετικά με το Πρόγραμμα Copernicus, Γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρατηρεί το περιβάλλον και τον πλανήτη μας προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών και παρέχει πληροφορίες με βάση δορυφορικά δεδομένα γεωσκόπησης και επίγεια (μη διαστημικά) δεδομένα. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκμετάλλευσης Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων (ECMWF), οργανισμούς της Ε.Ε. και την εταιρεία MercatorOcéan.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στα τρία τμήματα της Γ γυμνασίου του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος «Μυθολογία και διάστημα» που εκπονείται φέτος στο Αρσάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης και είναι εμπνευσμένο από την αποστολή ARTEMIS της NASA η οποία θα στείλει ανθρώπους μετά από πενήντα χρόνια στην Σελήνη.

Υπεύθυνοι καθηγητές για την εφαρμογή του μεγάλου αυτού προγράμματος του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης είναι ο Διευθυντής Κωνσταντίνος Χρυσοβέργης, η κ. Ευανθία Τσιριγώτη, η κ. Σοφία Καρασάββα, η κ. Θένια Κωνσταντινίδου, η κ. Αναστασία Γκίνη και ο κ. Θοδωρής Σπανός καλύπτοντας όλους τους τομείς του προγράμματος, επιστημονικό, ανθρωπιστικό.