Πρωτότυπες μουσικές και καλλιτεχνικές δράσεις στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων – Ακουστική Οικολογία
Μαρ 26 2022

Τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021, είκοσι μαθητές του τμήματος Α1 παρακολούθησαν, στο πλαίσιο των  Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, την υποενότητα «Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά» της Θεματικής Ενότητας «Φροντίζω το Περιβάλλον», με υπεύθυνη την καθηγήτρια Μουσικής Αναστασία Γκίνη. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές κατανόησαν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον και γενικότερα στη διαμόρφωση μιας οικολογικής συνείδησης οι ατομικές επιλογές πάνω σε θέματα διατροφής, στέγασης, μετακίνησης και κατανάλωσης. Επιπλέον, εξοικειώθηκαν με την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος, με τη βοήθεια διαφόρων εικαστικών δράσεων και της αξιοποίησης του ιστότοπου Global Footprint Network, όπου φαίνεται το οικολογικό αποτύπωμα κάθε χώρας μέσα από τα χρώματα ενός παγκόσμιου χάρτη.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν, προσεγγίζοντας βιωματικά την έννοια της ακουστικής οικολογίας και του ηχοτοπίου, ως βασικού και αναπόσπαστου μέρους του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, αφού ηχογράφησαν διάφορους ήχους από αντικείμενα ή το ηχοτοπίο του σπιτιού, της γειτονιάς και του Σχολείου τους, στη συνέχεια παρουσίασαν τα ηχογραφημένα αρχεία στην αίθουσα, σε συνδυασμό με τις σχετικές φωτογραφίες που αποκάλυπταν το χώρο ή την πηγή του κάθε ήχου. Κατόπιν προχώρησαν σε συζήτηση σχετικά με την έννοια του ηχοτοπίου και τη συμβολή του στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής ευαισθησίας και οικολογικής συνείδησης.

Επίσης, είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο τα διάφορα αντικείμενα που τους περιβάλλουν και να προσπαθήσουν να τα «ακούσουν» και να «διαλεχθούν» μαζί τους με έναν πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο.

Τέλος, οι μαθητές δημιούργησαν τη δική τους «μουσική πρόταση», με βάση  ατομικούς και ομαδικούς μουσικούς αυτοσχεδιασμούς, τους οποίους επεξεργάστηκαν και ανέμειξαν με τους ήχους του περιβάλλοντός τους.

Οι παραπάνω δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους χώρους και έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές να καλλιεργήσουν  τεχνολογικές δεξιότητες, σε συνδυασμό με την ακουστική και αισθητική αντίληψη, την πρωτοβουλία, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την ομαδοσυνεργατικότητα.