Δώδεκα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων για τον πολιτισμό και το περιβάλλον και τέσσερα προγράμματα eTwinning για την ευρωπαϊκή διασύνδεση (σχ. έτος 2023-24)
Νοέ 16 2023

Στα Αρσάκεια Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας και αγωγής στους μαθητές μας. Η ουσιαστική και σε βάθος διδασκαλία των μαθημάτων επεκτείνεται περαιτέρω με δράσεις και προγράμματα που επιτρέπουν στους μαθητές να σχηματίσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον κόσμο  που τον περιβάλλει, να αποκτήσουν συνείδηση των διαστάσεων τής κοινωνίας και να αναπτύξουν κριτική σκέψη αλλά και ευαισθησία απέναντι στα σύγχρονα ζητήματα, να μετέχουν όλο και πιο πολύ στο σημαντικό έργο της κοσμοκεντρικής εκπαίδευσης.

Οι δυνατότητες αυτές παρέχονται και στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΠΣΔ), τα οποία εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πρόκειται για Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, τα οποία εκπονούνται κατά κύριο λόγο εκτός διδακτικού ωραρίου ή και στις παρυφές του.

Κατά την σχολική χρονιά 2023-24 το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης έχει σχεδιάσει δώδεκα (12) Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, στα οποία μετέχουν οι μαθητές του Σχολείου μας, καθώς και τέσσερα (4) Προγράμματα eTwinning, τα οποία μπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί.

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και προγράμματα eTwinning σχολικού έτους 2023-24