Απονομή Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας σε eTwinning έργο του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
Φεβ 1 2024

Την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024  το Αρσάκειο Γυμνάσιo Θεσσαλονίκης  βραβεύθηκε με Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για το e-Twinning έργο  “An eco message through music” που υλοποιήθηκε το Σχολικό Έτος 2023-24 στο πλαίσιο των μαθημάτων Μουσικής και Ζώνης Πολιτισμού κι Επιστημών με υπεύθυνη καθηγήτρια την Αναστασία Γκίνη. Το έργο είχε  διακριθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας. (βλ.τη σχετική ανάρτηση και τους συμμετέχοντες μαθητές εδώ).

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται από την ΚΥΥ (Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης) που εδρεύει στις Βρυξέλλες, και υπογραμμίζει την τελειότητα της εργασίας των μαθητών μας στα συγκεκριμένα έργα eTwinning, τα οποία αποκτούν πλέον αναγνώριση στο  υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο “An eco-message through music”, έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες μαθητές να πάρουν μέρος σε κοινές δραστηριότητες με τους συνομηλίκους τους από τα συνεργαζόμενα σχολεία της Ιταλίας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας και να ανταλλάξουν μαζί τους σκέψεις, γνώσεις και ιδέες μέσα από εργασίες, συζητήσεις στο forum του Twinspace και διαδικτυακές συναντήσεις. Μέσα από τη συμμετοχή τους αυτή οι μαθητές βελτίωσαν τις μουσικές τους ικανότητες, εξοικειώθηκαν με όρους και έννοιες που αφορούν το περιβάλλον και την οικολογία και βελτίωσαν, παράλληλα, τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα.  Κυρίως, όμως, καλλιέργησαν κοινωνικές και συνεργατικές δεξιότητες και ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τη δύναμη που έχουν η μουσική και οι στίχοι των τραγουδιών να επηρεάζουν τις συνήθειες και τις επιλογές των ανθρώπων αλλά και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την προστασία του πλανήτη.

Μέσα από τη διαδικασία υλοποίησης του eTwinning  έργου  οι μαθητές καλλιέργησαν τις ψηφιακές και καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και εξοικειώθηκαν με το τεχνολογικό προφίλ και τις ποικίλες διεπιστημονικές προσεγγίσεις της μουσικής τέχνης και κυρίως με το ρόλο της στην προστασία του περιβάλλοντος.

Για την ενεργή συμμετοχή τους στο παραπάνω έργο, την ποιότητα της δουλειάς και της συνεργασίας τους με τους συνομηλίκους τού Σχολείου τού εξωτερικού που βραβεύτηκε σε εθνικό και τώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, συγχαίρουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και ευχόμαστε να διαπρέπουν πάντα ως  eTwinners  αλλά και ως ενεργοί και ευσυνείδητοι Ευρωπαίοι πολίτες!