Καλλιεργώντας την οικολογική συνείδηση στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
Νοέ 30 2021

Τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2021  οι μαθητές της Α΄ τάξης παρακολούθησαν, στο πλαίσιο των  Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, την υποενότητα «Οικολογία-Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά» της Θεματικής Ενότητας «Φροντίζω το Περιβάλλον», με υπεύθυνη την καθηγήτρια Μουσικής κ.Αναστασία Γκίνη. 

Με βάση το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την έννοια της οικολογίας και κατανόησαν πώς ο τρόπος ζωής και οι επιλογές διατροφής, στέγασης, μετακίνησης και κατανάλωσης σχετίζονται με το οικολογικό αποτύπωμα της πόλης τους, της χώρας τους αλλά και ολόκληρου του πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποίησαν διάφορες δραστηριότητες με στόχο την καλλιέργεια του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος και τη βιωματική προσέγγιση του θέματος. Κάποιες από αυτές ήταν η εικαστική απόδοση του οικολογικού αποτυπώματος του πλανήτη με τη βοήθεια ενός εκτυπωμένου παγκόσμιου χάρτη και του ιστότοπου Global Footprint Network, και η φύτευση διάφορων λουλουδιών και βοτάνων στον αύλειο χώρο του Σχολείου.