Ακούγοντας καλύτερα..
Ιαν 25 2019

Μια δράση της Ομάδας κατά του εκφοβισμού σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία της ΧΕΝ

Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 οι μαθητές και μαθήτριες της Ομάδας Δράσης κατά των Διακρίσεων, της Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν μία ενημερωτική – βιωματική δράση από ψυχολόγους εθελόντριες Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΧΕΝ (Χριστιανικής Ένωσης Νεανίδων) Θεσσαλονίκης. Το Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Μαθητών Λυκείου για τη Βία της ΧΕΝ με τίτλο «Ακούγοντας καλύτερα τα περιστατικά βίας που αντιμετωπίζουν οι μαθητές» έχει στόχο να ενημερώσει τους μαθητές για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν περιστατικά ενδοσχολικής βίας που θα πέσουν στην αντίληψή τους ή θα τους καταγγελθούν από τα θύματα.

Οι κυρίες Κάλλια Φόρογλου, Χρύσα Σάγου και Κατερίνα Τσεκλίδου, μέσα από μία βιωματική δράση και συζήτηση με τους μαθητές, τους επισήμαναν τι πρέπει να προσέξουν στον διαμεσολαβητικό ρόλο που θα έχουν μεταξύ θύτη και θύματος, ώστε η παρέμβασή τους να έχει μια θετική έκβαση.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε οπωσδήποτε ένα επιπλέον εφόδιο που ενδυνάμωσε τον ρόλο των παιδιών ως μελών της Ομάδας Δράσης κατά των Διακρίσεων, της Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού και Σχολικών Διαμεσολαβητών.

Υπεύθυνες για τη λειτουργία της Ομάδας είναι οι καθηγήτριες Νάνσυ Πιλωνά, Ιφιγένεια Αναγνώστου και Σοφία Χαριτίδου.