Αγώνες Λόγου
Μαρ 19 2019

στο Κολλέγιο Ανατόλια

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαρτίου, η ομάδα ρητορικής του Αρσακείου ΓΕΛ Θεσ/νίκης της Φ.Ε. συμμετείχε στους Ε΄ Αγώνες Λόγου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια, μαζί με σχολεία από όλη την Ελλάδα. Ο Γιώργος Κουδρόγλου και η Χριστιάνα Λάκκα από την Β΄τάξη και η Νεφέλη Σπυριδωνίδου από την Α΄τάξη, πήραν μέρος στα αγωνίσματα του προτρεπτικού λόγου και της νοηματικής ανάγνωσης, αποσπώντας θετικά σχόλια.

Τους μαθητές προετοίμασαν και συνόδευσαν, συυμμετέχοντας μάλιστα και ως κριτές,  οι συνάδελφοι Β. Δεμίρη, Β. Βαβαρούτσος και Σ. Χαριτίδου, ενώ ως κριτές συμμετείχαν επίσης ο κ. Α. Αλεξίου και η κ. Ε. Κόντα από το Γυμνάσιο, καθώς και η κ. Ζ. Αθανασέλη και ο κ. Β. Ραπτόπουλος από το Δημοτικό. Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει να απευθύνουμε και στους αποφοίτους μας Α. Εμμανουηλίδη, Α. Παπαστάθη, Στ. Δημουλιά, Α. Πεκρίδου, Μ. Αγγελοπούλου, Σ. Τριλυράκη και Ν. Σαμολαδά που συμμετείχαν και αυτοί ως κριτές στην συνάντηση.

Ευχόμαστε στα παιδιά μας καλή επιτυχία και στις επόμενες διοργανώσεις ρητορικών αγώνων που ακολουθούν!