Εργαστήριο αγγλικών σε συνεργασία με το Τμήμα Αγγλικής του ΑΠΘ
Απρ 18 2018

Στo πλαίσιο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι μαθητές της Στ’ τάξης στο Αρσάκειο Δημοτικό Θεσσαλονίκης, παρακολούθησαν το θεματικό εργαστήριο με τίτλο «The Wizard of Oz: Understanding and Accepting Friends; Branded ΕSL/EFL Learning».

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου ήταν η εξοικείωση των μαθητών με κατάλληλο για την ηλικία τους αυθεντικό λογοτεχνικό υλικό, πλούσιο σε εποπτικά μέσα. Οι επιλεγμένες δραστηριότητες είχαν στόχο την εξάσκηση ανάγνωσης, λεξιλογίου, γραμματικής, προφορικού λόγου αλλά και δημιουργικής γραφής με παιγνιώδη χαρακτήρα και πνεύμα συνεργασίας. Επιπλέον, το εργαστήριο ξεφεύγοντας από τη χρήση παραδοσιακού υλικού εκμάθησης της ξένης γλώσσας, έφερε σε επαφή τους μαθητές με πολιτισμικό αλλά και πολύ-τροπικό εποπτικό υλικό που μπορεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας παράλληλα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, κριτικής αλλά και δημιουργικής σκέψης, δείχνοντας ότι η μάθηση είναι ένα συνεχές φαινόμενο, εντός και εκτός του πλαισίου της σχολικής τάξης.

Υπεύθυνη του παραπάνω εργαστηρίου είναι η κα Τατιανή Ραπατζίκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και διευθύντρια της δημιουργικής ομάδας Multimodal Group. Το εργαστήριο υλοποιήθηκε, σε συνεργασία με τις καθηγήτριες του σχολείου, από την ίδια και τις υποψήφιες διδάκτορες του τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας του τμήματος Αγγλικής, κα Κατερίνα Μαράζη και Ευγενία Κλείδωνα, στις 1, 15 και 22/2/18 στην αίθουσα τάμπλετ του σχολείου.