Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στην Αθήνα
Απρ 1 2019

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Γυμνασίου-Λυκείου στην Αθήνα στις 10 Μαΐου 2019, αναρτήθηκε η με αρ. πρωτ. 379/15-03-2019 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων ανέθεσε στο ταξιδιωτικό γραφείο  Mazi Travel & Events (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 11733316 της GENERALI HELLAS σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339/96), διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.