Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στα Ιωάννινα και στο Μέτσοβο
Μαρ 4 2024

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Γυμνασίου και του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης στα Ιωάννινα και στο Μέτσοβο, από Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 έως Κυριακή 7 Απριλίου 2024, αναρτήθηκαν οι με αρ. πρωτ. ΑΓΘ-276/23.2.2024 και ΑΛΘ-294/23.2.2024 προκηρύξεις στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στα Σχολεία κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Gassi Holidays
  2. Focus Travel Agency
  3. Smile Acadimos

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Gassi Holidays (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2081733122 της ERGO Ασφαλιστικής, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339/96), διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχαν θέσει τα Σχολεία.

προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων_ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ