Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου
Φεβ 18 2019

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, (Συμμετοχή στο 7ο Παναρσακειακό Συνέδριο), αναρτήθηκε η με αρ.πρωτ. 201/06.02.2019 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία:

  1. Μazi Travel Events
  2. Ηρόδοτος Tours
  3. Zorpidis Travel Services
  4. Byron Tours

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, έκρινε ως καταλληλότερη την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Ηρόδοτος Tours (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 11712106 της GENERALI HELLAS και αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 11712109 της GENERALI HELLAS σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339/96), διότι μειοδότησε και ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και τις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.