Όμιλος STEAM – Ο χορός του Ακροβάτη
Νοέ 30 2018

Οι μαθητές τού ομίλου STEAM τής Α’ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης δημιούργησαν μια κατασκευή με τίτλο «Ο χορός του ακροβάτη». Στόχος τής κατασκευής είναι να διερευνήσουν την κίνηση ενός μηχανικού συστήματος τόσο κατά την διάρκεια κατασκευής του όσο και μετά την ολοκλήρωσή του.

Η κατασκευή συνδέεται με όλα τα περιεχόμενα τού STEAM όπως φαίνεται ακολούθως:

Science: Μελέτησαν την κίνηση τού ακροβάτη.

Technology & Engineering: Χρησιμοποίησαν απλές μηχανές (π.χ. τροχαλίες, άξονες, μοχλούς) και τις συνδύασαν ώστε να λύσουν ένα πρόβλημα, δηλαδή το να κάνουν τον ακροβάτη να κινείται.

Art: Ζωγράφισαν την κατασκευή τους και συζήτησαν για την ιστορία των ακροβατών.

Μaths: Μέτρησαν το μήκος των αξόνων με χάρακες και τους έκοψαν. Αναγνώρισαν τα γεωμετρικά σχήματα που περιλαμβάνει η κατασκευή (π.χ. τον κύκλο, το ορθογώνιο, το τετράγωνο και το τρίγωνο).