Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας
Οκτ 18 2021

Η καθηγήτρια Aγγλικών τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης κ.Έλσα Πλακίδα διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Κριτών των εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Το συνέδριο διοργανώθηκε στη Λάρισα, από 15 έως 17 Οκτωβρίου 2021, από την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Παρακολούθησε επίσης τις εργασίες και τα εργαστήρια του παραπάνω συνεδρίου.