Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στη Ρόδο
Φεβ 12 2020

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Γυμνασίου στη Ρόδο, από 2 Απριλίου 2020 έως 4 Απριλίου 2020, αναρτήθηκε η με αρ. πρωτ. 31/10-01-2020 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Focus Travel Agency
  2. Athos Hellas
  3. Eva World

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Focus Travel Agency (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 11754615 της εταιρείας GENERALI σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339/96), διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.