Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία
Μαΐ 12 2019

Το Πολυνομοσχέδιο για την παιδεία που ρυθμίζει κρίσιμα θέματα για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την αξιολόγηση των μαθητών/τριών του Λυκείου και την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο ψηφίστηκε στις 23.04.2019 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 70Α 7.05.19.

Δείτε το πολυνομοσχέδιο εδώ
[το Λύκειο αφορά το Μέρος Ε΄με θέμα: “ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”, άρθρο 100 κ.ε., σελ.85 κ.ε.]