Μαθαίνοντας για την αέρια ρύπανση, διεκδικώντας ποιότητα ζωής
Ιούν 5 2024

 Απολογισμός των περιβαλλοντικών προγραμμάτων

Το σχολικό έτος 2023-24 οι μαθητές και οι μαθήτριες θετικού προσανατολισμού της Β΄Λυκείου, στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής και σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών ασχολήθηκαν με τα παρακάτω θέματα: «Καταγράφω την αέρια ρύπανση» και «Αέρια ρύπανση και ποιότητα ζωής».

Τώρα που ήρθε το τέλος της χρονιάς αποφάσισαν να καταγράψουν αυτά που έμαθαν και αυτά που έκαναν, δημιουργώντας μια παρουσίαση. Όλη την χρονιά συνεργάστηκαν, έκριναν, επέλεξαν πληροφορίες που σχολίασαν συζητώντας μεταξύ τους και με τους καθηγητές τους, αλλά και με τους επιστήμονες που συνάντησαν,. Ήρθαν σε επαφή με άλλους φορείς και έτσι μπόρεσαν να μοιραστούν σκέψεις, προβληματισμούς, και το σημαντικότερο να συνδέσουν αυτά που έμαθαν με την πράξη. Οι μαθητές/τριές μας κατανόησαν  τη σημασία των επιστημονικών μεθόδων εργασίας, που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος, και αντιλήφθηκαν και την σύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τους επιστημονικούς φορείς. Μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης, της ομαδικής εργασίας, της συνεργασίας, οι μαθητές/τριές μας καλλιέργησαν κοινωνικές δεξιότητες και θετική συμπεριφορά (σεβασμός για τις απόψεις των άλλων, αποδοχή της διαφορετικότητας), ανέπτυξαν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, και εμπέδωσαν το ενδιαφέρον και τη μέριμνα για το τοπικό περιβάλλον, ώστε να εξελιχθούν σε περιβαλλοντικά εγγραμματισμένους και ευαισθητοποιημένους ενήλικες.

Η πορεία της εργασίας τους και τα αποτελέσματά της αποτυπώνονται στην παρουσίαση που ακολουθεί: