Πειράματα και άλλα θαύματα, Απογευματινές Δραστηριότητες 2020-2021
Σεπ 2 2021

Το Νηπιαγωγείο το απόγευμα είναι διαφορετικό!

Απογευματινές Δραστηριότητες, κάθε Τετάρτη: Πειράματα και άλλα θαύματα.
Τα παιδιά μαθαίνουν «παίζοντας» για τη δύναμη του αέρα, την άνωση και τη βύθιση, την τριβή και την ολίσθηση και άλλα φυσικά φαινόμενα.
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αν δεχτούν τα κατάλληλα ερεθίσματα αναπτύσσουν τα ενδιαφέροντά τους σε ευρύτερες μαθησιακές περιοχές βάζοντας τις βάσεις για μελλοντικές αναζητήσεις!