“Μαθαίνω πριν σπουδάσω”
Φεβ 23 2021

Διαδικτυακή διημερίδα του ΠΑΜΑΚ

Μετά την παρακολούθηση της ενημερωτικής εκδήλωσης «Οι σπουδές στο ΑΠΘ», η  πληροφόρηση των τελειόφοιτων μαθητών της Γ΄ Λυκείου για τις πανεπιστημιακές σχολές συνεχίστηκε με τη διαδικτυακή διημερίδα «Μαθαίνω πριν σπουδάσω», που συνδιοργάνωσαν η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Θεσσαλονίκης. Στόχος της διημερίδας ήταν η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των τελειόφοιτων μαθητών του Λυκείου για τις δυνατότητες σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τις προοπτικές απασχόλησής τους ως αποφοίτων των διαφόρων τμημάτων του.

Η διαδικτυακή διημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2021 και την παρακολούθησαν οι μαθητές και μαθήτριες της κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονομίας και Πληροφορικής, των οποίων στόχος αποτελεί και η είσοδος σε ένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων των τμημάτων από έγκριτους καθηγητές του ΠΑΜΑΚ, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ακούσουν αφηγήσεις εμπειριών από φοιτητές και αποφοίτους για τις σπουδές στο πανεπιστήμιο και τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Μετά και από αυτή την ενημερωτική εκδήλωση πιστεύουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας απέκτησαν μία πιο σφαιρική άποψη για τις σχολές της προτίμησής τους και αισθάνονται πιο κατασταλαγμένοι για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου.