Το γράψιμο το απελέκητο πελεκάει συνειδήσεις…
Νοέ 23 2021
Στοχασμοί με αφορμή
τα Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης και των επετειακών δράσεων που οργάνωσε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Β3 (του σχολικού έτους 2020-2021) ασχολήθηκαν με τα Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με την επίβλεψη της φιλολόγου καθηγήτριας Ιφιγένειας Αναγνώστου, διάλεξαν χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το έργο του λαϊκού φιλοσόφου και επιχείρησαν να καταγράψουν το ηθικό δίδαγμα που απορρέει από αυτά. Τους προσωπικούς τους «στοχασμούς» συνόδεψαν με μία αισθητική προσθήκη, που μπορεί να ήταν ένα γνωστός ζωγραφικός πίνακας, μία δική τους δημιουργία ή ακόμα και μία εικόνα από το διαδίκτυο σχετική με το θέμα. Το αποτέλεσμα αυτή της δράσης ήταν η δημιουργία ενός εντύπου, στο οποίο είναι εμφανής η αυτενέργεια, η πρωτοτυπία και ο αυθορμητισμός των μαθητών. Ένας μεγάλος στοχαστής και πολλοί μικρότεροι συν-εργάζονται και συν-στοχάζονται…

Μπορείτε παρακάτω να ξεφυλλίσετε και να ανακαλύψετε τις προσωπικές τους σκέψεις και στοχασμούς: