Κλιματική κρίση: H B’ τάξη με το Beebot σώζουν τον πλανήτη
Απρ 1 2024

Oι μαθητές και οι μαθήτριες τής Β΄τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο τής Μελέτης Περιβάλλοντος εκπόνησαν διαθεματικό πρόγραμμα για την «Κλιματική κρίση». Το πρόγραμμα εντάσσεται στην καινοτόμο δημιουργία τού Διεθνούς Θεματικού Δικτύου για την Αειφορία και την Εκπαίδευση με τίτλο «Από την ελληνική Μυθολογία στις διαστημικές αποστολές της NASA».  

  • Παρακολούθησαν video για να ορίσουν την έννοια της κλιματικής κρίσης.    
  • Εκτέλεσαν πειράματα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το λιώσιμο των πάγων για να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στον πλανήτη μας.  
  • Έμαθαν για τη ζωή της θεάς Άρτεμης και έκαναν προτάσεις για την  προστασία του πλανήτη παίρνοντας  τον  ρόλο  που  θα  είχε  η  Άρτεμη  στη σημερινή εποχή ως προστάτιδα της φύσης.   
  • Άκουσαν τις  αβέβαιες τέσσερις εποχές, μια παραλλαγή του γνωστού έργου του Vivaldi, που σχεδιάστηκε ειδικά για να υπογραμμίσει την αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του πλανήτη, αν δεν δράσουμε άμεσα.  
  • Έκαναν εκπαιδευτική ρομποτική όπου τα παιδιά τα ίδια  δημιούργησαν πίστα με αναπαραστάσεις που είναι επικίνδυνες για τον πλανήτη ή τον προστατεύουν. Το Βeebot κατάφερε να βρει τη διαδρομή εφόσον τα παιδιά το προγραμμάτισαν σωστά και έσωσε τη Γη! 
     

Έτσι, αναδείχθηκε η ανθρωπιστική και η περιβαλλοντική πλευρά του ιστορικού αυτού νέου τεχνολογικού βήματος της ανθρωπότητας μέσα στην τάξη.