Η Α’τάξη στο Ινστιτούτο Ψηφιακής Μάθησης και Επικοινωνίας Ι-NOUS
Μαρ 20 2024

 Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024, την Τρίτη 12 Μαρτίου και την Τετάρτη 13 Μαρτίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και του Προγράμματος Αγωγής Υγείας που εκπονούνται φέτος, επισκέφτηκαν το Ινστιτούτο Ψηφιακής Μάθησης και Επικοινωνίας (Ι-NOUS). Εκεί, οι μικροί μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Διαφορετικότητα». Σκοπός του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών στην έννοια της διαφορετικότητας και η ανάπτυξη ισότιμων σχέσεων στο σχολικό και γενικότερα στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Με το λογισμικό του  Ι-ΝΟUS, αλλά και με συνεργατικό πίνακα, οι μαθητές αρχικά αφηγήθηκαν και έπειτα δημιούργησαν τη συνέχεια μίας ιστορίας που αναφέρεται στην διαφορετικότητα χρησιμοποιώντας ψηφιακά πολυμέσα.