Γλώσσα και Γραμματική στη σύγχρονη διδακτική πράξη
Σεπ 6 2019

Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε για τους δασκάλους των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων επιμορφωτική συνάντηση με θέμα “Γλώσσα και Γραμματική στη σύγχρονη διδακτική πράξη”. Εισηγήτριες ήταν η κ. Σύλα Κλειδή, γλωσσολόγος – φιλόλογος στο Β΄ Αρσακείο Γυμνασίο Ψυχικού και η κ. Νέλλη Παππά, γλωσσολόγος – φιλόλογος στο Α΄ Αρσακείο Λυκείο Ψυχικού. 

Στόχος της πρώτης εισήγησης ήταν να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τις σύγχρονες τάσεις της γλωσσολογίας και της δεύτερης η διδασκαλία της Γραμματικής στο Δημοτικό Σχολείο. 

Τη διοργάνωση της επιμόρφωσης είχε η Εποπτεία των Αρσακείων Σχολείων και τον Συντονισμό η κ. Αθηνά Μακροπόδη, Συντονίστρια των Ελληνικών των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων.