Οι μαθητές των Γερμανικών τής Στ’ τάξης γνωρίζουν τον Paul Klee
Μαρ 6 2019

Οι μαθητές τού γερμανικού τμήματος τής Στ’ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης ασχολήθηκαν στο μάθημα των Γερμανικών με τον Γερμανό-Ελβετό καλλιτέχνη Paul Klee.

Με αφορμή την ανάλυση  του πίνακα «Burg und Sonne», που βρίσκεται  στο  Museum of Modern  Art (MoMA) της Νέας Υόρκης, δημιούργησαν ένα κολλάζ μαθαίνοντας το αντίστοιχο λεξιλόγιο στη γερμανική γλώσσα. Την καθοδήγηση των παιδιών είχε η καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας κ. Ντέπη Σιγανίδου.