Εθνική Ετικέτα Ποιότητας
Οκτ 6 2021

για το eTwinning έργο «Focus on skills»

Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης βραβεύθηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το eTwinning έργο «Focus on skills» που υλοποίησαν τη σχολική χρονιά 2020-2021 μαθητές/τριες από το προχωρημένο τμήμα αγγλικών της  Α’ τάξης.

Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται από τις Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης των εκάστοτε χωρών στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά από κριτήρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της δράσης. Η ετικέτα ποιότητας είναι η απτή αναγνώριση στους εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και τα σχολεία για το υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους. Στους μαθητές και τις μαθήτριες, προσφέρει μία ενίσχυση στην προσπάθειά τους, και στο σχολείο γενικότερα, μία δημόσια επιβεβαίωση της δέσμευσής του για την ποιότητα και την ειλικρίνεια σε μία ευρωπαϊκή συνεργασία.

Το βραβευμένο έργο eTwinning στόχο είχε την καλλιέργεια δημιουργικής επικοινωνίας μαθητών/τριών από 6 διαφορετικά σχολεία της Ευρώπης,  από την Ισπανία, την Τουρκία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα και την μεταξύ τους συνεργασία μέσω  της γνωριμίας και εξάσκησης των μαθητών με ψηφιακές εφαρμογές και προγράμματα. Όλοι οι μαθητές των σχολείων που συμμετείχαν στο έργο κλήθηκαν, δουλεύοντας συνεργατικά σε διεθνικές ομάδες, να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην καθημερινή ζωή: γλωσσικές, ψηφιακές, κοινωνικές, επικοινωνιακές, επιστημονικές.

Το έργο σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή eΤwinning ήταν πολύ δημιουργικό και διέθετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να θεωρηθεί επιτυχημένο, όπως ενδιαφέρουσα θεματολογία, δημιουργική χρήση εργαλείων ΤΠΕ, πολύ καλή οργάνωση του Twinspace, παιδαγωγική καινοτομία, συνεργατικές δραστηριότητες, αξιολόγηση και διάχυση.

Tο eΤwinning έργο στο οποίο συμμετείχαν μαθητές/τριες από το προχωρημένο τμήμα αγγλικών της Α’ τάξης Λυκείου της κ. Αποστολίας Μπαρμπούτα, συντόνισε η καθηγήτρια αγγλικών και πρέσβειρα eTwinning κ. Κατερίνα Κυριακίδου.

Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριές μας και ευχόμαστε πολλές επιτυχίες σε eΤwinning έργα και στο μέλλον!