Γαλλικό Τμήμα: Ευρωπαϊκές δράσεις eTwinning
Οκτ 14 2020

Το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης ίδρυσε κατά το σχολικό έτος 2020-21, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, ένα νέο συνεργατικό έργο μέσα από το μάθημα των Γαλλικών. Ο τίτλος του έργου είναι «Ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας: Η εμπλοκή των Γάλλων φιλελλήνων // La Guerre d’indépendance grecque: l’Engagement des philhellènes français». 

 Το Πρόγραμμα αυτό με θέμα τη συμβολή των Γάλλων φιλελλήνων στον αγώνα για την Ελληνική Ανεξαρτησία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το αδελφοποιημένο Γαλλικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «Institution Notre Dame» στην Τουλόν. Με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης θα ακολουθήσουν Γάλλους φιλέλληνες στα ταξίδια τους στην Ελλάδα της Επανάστασης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις με τους μαθητές/τριες του γαλλικού σχολείου, κατά τις οποίες τα παιδιά θα επικοινωνούν μεταξύ τους, θα αλληλεπιδρούν και θα παρουσιάζουν τις εργασίες που υλοποιούν. Επίσης, οι μαθητές/τριες και από τις δύο χώρες θα ανταλλάσσουν το υλικό που παράγουν μέσω της πλατφόρμας του eTwinning.

Συνεχίζεται φέτος, με το τμήμα της Β΄ τάξης, η υλοποίηση του συνεργατικού έργου eTwinning με τίτλο  «Θεσσαλονίκη–Νίκαια–Μασσαλία: Αδελφοποιημένες πόλεις. Η γαλλική παρουσία στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική παρουσία στη Νότια Γαλλία / Thessalonique–Nice – Marseille: villes jumelées. La présence française à Thessalonigue et la présence gresque au sud de la France», το οποίο ίδρυσε το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2018-19 μέσα από το μάθημα των Γαλλικών.

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται επίσης σε συνεργασία με το αδελφοποιημένο Γαλλικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Institution Notre Dame στην Τουλόν κι έχει στόχο την ανάδειξη της ελληνικής παρουσίας στη Νότια Γαλλία και της αντίστοιχης γαλλικής στη Θεσσαλονίκη.

Η συμμετοχή στις δύο ευρωπαϊκές δράσεις eTwinning είναι μία μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν με Γάλλους συνομήλικους τους, να βελτιώσουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο στη γλώσσα επιλογής τους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και το λεξιλόγιο τους και να εξασκηθούν στις παρουσιάσεις μπροστά σε κοινό.

Τα eΤwinning προγράμματα συντονίζουν οι καθηγήτριες Γαλλικών Ιουλία Γάτσου, Σοφία Καρασάββα και Χριστίνα Καλπακίδου.