Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2023-24
Ιούλ 4 2024

Πατώντας την παρακάτω εικόνα, μπορείτε να διαβάσετε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχολικό έτος 2023-24, όπως αναρτήθηκε προς δημοσιοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής [ΙΕΠ]