Απονομή Διαπίστευσης Erasmus +
Απρ 19 2021

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών / Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+  απένειμε στο Αρσάκειο Δημοτικό Θεσσαλονίκης τη Διαπίστευση Erasmus για τα επόμενα 6 χρόνια.

H Διαπίστευση απονεμήθηκε στις 26 Μαρτίου 2021 μετά από αξιολόγηση της αίτησής  μας που υποβλήθηκε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και ισχύει από 1 Μαρτίου 2021 έως την 31 Δεκεμβρίου 2027. Εντάσσεται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος Erasmus που αφορά στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα το σχολείο θα έχει απλουστευμένη πρόσβαση σε ποικίλες ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του Εrasmus+ καθώς στόχος της Διαπίστευσης είναι η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των φορέων που υποβάλλουν αίτηση για κινητικότητες μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών.

Η Διαπίστευση Erasmus αποτελεί εργαλείο για τους οργανισμούς Εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία. Η απονομή της Διαπίστευσης Erasmus επιβεβαιώνει ότι ο αιτών έχει καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης του οργανισμού του. Συνεπώς, η απονομή της Διαπίστευσης έρχεται ως αναγνώριση και επιβράβευση της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον τομέα των Ευρωπαϊκών και εθνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και της γενικότερης φιλοσοφίας μας ως σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο.

Το Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 φιλοδοξεί να προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους, χωρίς πρότερη εμπειρία στο Πρόγραμμα. Οι κεντρικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί, είναι η κοινωνική ένταξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η συμμετοχή των μαθητών στα δρώμενα της Ευρώπης, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης, των γνώσεων σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον πλούτο της πολυμορφίας, καθώς και η υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη.