Επιστροφή στο νηπιαγωγείο – Επανασύνδεση με την κανονική ζωή
Ιούν 19 2020

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης γέμισε ξανά από ζωή! Τα παιδιά επέστρεψαν στην κανονική αλλά διαφορετική ζωή του νηπιαγωγείου. Τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις και τους νέους κανόνες μέσα στις τάξεις αλλά και σε όλους τους χώρους του σχολείου, εσωτερικούς και εξωτερικούς, προσαρμοστήκαμε όλοι γρήγορα στα νέα δεδομένα. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά στις φυσικές τάξεις και για τους λιγοστούς που επέλεξαν την παραμονή στο σπίτι συνεχίζεται η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Webex.

Νήπια και προνήπια στην πρώτη γραμμή μάχης για μια ακόμη φορά. Η συμπεριφορά, η προσοχή και η υπευθυνότητά τους ξεπερνά κατά πολύ το επίπεδο ωριμότητας της ηλικίας τους. 

Η ιδιαίτερη αυτή χρονιά ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!